הצהרת אחריות

מידע המסופק באתר אינטרנט זה ובאתרים המקושרים אליו כולל מידע אודות מצבים רפואיים, בריאותיים וטיפוליים לא עברו הערכה של מינהל המזון והתרופות האמריקאי ולכן יש לקחת את המידע הנ"ל בערבון מוגבל, באחריות המשתמש לבחון, לשאול, ולהתייעץ עם הגורמים הרלוונטים לכל שאלה ו/או הסתייגות ו/או בעיה רפואית המתעוררת בעקבות השימוש במוצר.

זאת ועוד למען הסר ספק אתר ו/או אתרים המקושרים לאתר זה באופן ישיר או עקיף אינם מיועדים  למתן אבחנות, טיפולים או עצות רפואיות. השירותים והתוכן המוצעים באתר זה מסופקים לצורך מידע בלבד.

אין להשתמש במידע או בשירותים באתר זה על מנת לאבחן או לטפל בבעיה רפואית באופן עצמאי ו/או לראות באתר זה ובאתרים המקושרים אליו תחליף למרשם רפואי. באחריות המשתמש להיוועץ עם גורם רפואי מוסמך על מנת לקבל מידע מקיף ואישור לשימוש במוצר ו/או במידע הקיים באתר זה ובאתרים המקושים אליו באופן ישיר ועקיף.

מתוך הנחה כי כל אדם הוא שונה בתכליתו אין לקחת את ההמלצות והדיווחים והשיתופים הניתנים על ידנו, או על ידי לקוחות אחרים, או על ידי קישורים ו/או כתבות ו/או עובדי החברה כהמלצה רפואית, בכל התלבטות, קושי ו/או צריכה עליכם לפנות לייעוץ רפואי עצמאי.

על משתמש האתר  להיות ער ואחראי לקריאת תווית אריזת המוצר לפני השימוש במוצר, ובמקרה של אי התאמות עליו ליצור קשר מיידיי עם היצרן על מנת לקבל הבהרות לאי ההתאמה, ולקבלת הוראות מדוייקות וברורות לפער הקיים.

החברה, בעליה ועובדיה אינם נושאים באחריות לגבי המידע המסופק באתר אינטרנט זה ובאתרים המקושרים אליו באופן ישיר ו/או עקיף, בהמלצות הניתנות ע"י הגולשים, בכתבות המספקות מידע, ו/או בתמונות אשר יעלו לצורך השוואה בתהליכים של צריכת תוספי התזונה.

החברה, בעליה ועובדיה אינם אחראים לכל נזק שיגרם בעקבות שימוש לא אחראי במידע הניתן באתר, ו/או בשימוש במוצר באופן לא ראוי ולא נאות.

לסיכום:

כלל המידע המופץ באתר ו/או באתרים מקושרים באופן ישיר ו/או עקיף לא עבר הערכה של מינהל המזון והתרופות האמריקאי.

באחריות המשתמש להיוועץ בסמכות רפואית כראות עיניו על מנת לספק לעצמו תשובות לצורך שימוש במוצרי החברה, זאת ועוד על המשתמש לבדוק באופן עצמאי ואחראי את תווית המוצר לצורך התאמה בין הדיווחים והפרסום לתכולת המוצר לפני השימוש במוצר.

החברה בעליה ועובדיה אינה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות שימוש לא אחראי במידע ו/או במוצרי החברה.